Hatásorientált finanszírozás

A társadalmi/környezeti hatást finanszírozó egyének, szervezetek vagy intézmények a misszió orientált szervezeteket, társadalmi vállalkozásokat vagy projekteket finanszírozzák (impact finance). Összeköti őket a tény, hogy pénzügyi befektetésükkel vagy támogatásukkal hozzájárulnak társadalmi/környezeti problémák oldásához. Elengedhetetlen részei ezért a társadalmi/környezeti problémák megoldását célzó ökoszisztémának.

Attól függően, hogy a társadalmi hatás mellett milyen pénzügyi céljaik vannak, alapvetően két nagy csoportba oszthatóak (mindkettőben vannak további formák): hatásfókuszú befektetők (impact investors), aki befektetésükért társtulajdonosok lehetnek és osztalékot kaphatnak. Ők a befektetési célok keretében egyaránt megfogalmazzák a pénzügyi, valamint a társadalmi/környezeti hatásra irányuló célkitűzéseiket. A második nagy csoportba tartoznak azok finanszírozók, akik nem várnak el pénzügyi hozzáadott értéket saját maguk számára a támogatásért, ők csak a társadalmi/környezeti hatásra fókuszálnak. Ők a hatásfókuszú filantrópok (impact philanthropy).

A hatásfókuszú finanszírozásokat szándékosság (intention) és mérés (measurement) jellemzi. Szándékosság alatt értendő az a tervezés és előzetes hatásfelmérés, mely a finanszírozást megelőzi, vagyis a társadalmi/környezeti hatás nem véletlenszerűen, melléktermékként jön létre, hanem minden esetben tervezett és tudatos formában. A mérés folyamán a kiindulási helyzet és a finanszírozott tevékenységek által megvalósított pozitív változás összehasonlításával meghatározzuk a befektetés vagy támogatás társadalmi/környezeti hatását, eredményességét.

A Focus on Impact projekt keretében elvégzett helyzetfelmérések azt mutatták, hogy célcsoportjaink éppen ebben a tudatosságban és mérésben mutattak hiányosságokat. A projekt folyamán elvégzett mélyinterjúk kis- és középvállalkozások vezetőivel és CSR menedzsereivel, valamint magánadakozókkal arra a következtetésre jutottunk, hogy mikor társadalmi problémák megoldását segítik vagy finanszírozzák, gyakran döntenek érzelmektől vezérelve és nagyon ritkán érdeklődnek támogatásaik hosszútávú hatásairól.A projekt ezért javasolja közösségeik építését, tapasztalatcsere és tudásátadás céljával, elsősorban a hatásmérés témában.

    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.