Ökoszisztéma térkép

Az elmúlt években fogalmazódott meg bennünk, társadalmi innovációs és társadalmi vállalkozás szakértőkben, hogy a fenntarthatósági szemléletmód elterjedéséhez – és ennek hatására a változáshoz – beszélgetésekre, közös gondolkodásra van szükségünk. Egy “helyre”, ahol hasonló értékrendű emberek találkozhatnak, ahol lehetőségük van vágyaikat, ötleteiket és küzdelmeiket megosztani. Egy olyan közösségre, ahol különböző hátterű, eltérő szektorokból és iparágakból érkező emberek találkozhatnak. A Focus on Impact projekt keretében indítottunk el egy beszélgetés sorozatot, melynek keretében körbejártuk a fenntarthatóság iránt elkötelezettek igényeit, megismertünk néhány jógyakorlatot, illetve leraktuk egy sokszínű közösség alapjait. Olyan szakemberekkel beszélgettünk, akik a fenntarthatóság területén komoly hazai és nemzetközi gyakorlattal rendelkeznek, és akik – bár eltérő háttérből érkeznek – a gazdaság és a társadalom fenntarthatóbbá tételében vesznek részt évek óta, vállalati, finanszírozói, támogatáspolitikai, ökoszisztéma építő, vagy civil/társadalmi vállalkozói szerepben. Ezeknek az alkalmaknak és számtalan négyszemközti beszélgetésnek köszönhetően ma már tisztábban látjuk, hogy mire gondoltunk.

Az ökoszisztéma térkép kidolgozását tehát széleskörű érintetti egyeztetés előzte meg, így az valóban egy nyitott és értékorientált közösség gondolatait tükrözi. A beszélgetések során megerősítést nyert, hogy a fenntarthatóság és társadalmi/környezeti hatásgenerálás területén számtalan hiánnyal kell szembenéznünk, napi munkánk során is. Ezek közül az egyik legfontosabb a közösség hiánya volt, amely akadályozza újabb együttműködések kialakulását, új eszközök és módszerek, illetve jógyakorlatok megismerését, illetve egy közös, szektorokon átívelő nyelvezet kialakulását is.

Mit mutat a térkép?

Az “ökoszisztéma” kifejezést, mint az ökológia egyik alapfogalmát, ma már a mindennapokban is előszeretettel használjuk, legtöbbször olyan rendszerek bemutatására, ahol a különböző szereplők közvetlen környezetükkel is interakcióban állnak. Nincs ez másként egy olyan struktúra esetében sem, ahol különböző szektorok képviselői jelennek meg, hatnak egymásra, kapcsolódnak egymással és generálnak különböző folyamatokat, hatásokat. Teszik mindezt úgy, hogy működésük közben saját – közvetlen és közvetett – környezetük befolyását is tudatosítaniuk kell magukban és partnereikben.

A Focus on Impact projekt keretében összeállított térkép egy olyan ökoszisztémát mutat, mely a hasonlóan gondolkodókat gyűjti össze, már működő és a jövőben elindítható jógyakorlatok, módszerek, eszközök ábrázolásával. Emellett a rendszer azokat is beemeli, akik ma még kevésbé hatékonyan, ill. eredményesen vesznek részt társadalmi, környezeti, gazdasági értékteremtési folyamatokban, vagy éppen kimaradnak a helyi, regionális, országos és nemzetközi hálózatokból, holott missziójuk alapján ott lenne a helyük.

Az ökoszisztéma térkép, mint irányvonal a Fórum Intézet projektjeihez és szolgáltatásaihoz

A Focus on Impact ökoszisztéma térképe alapján a Fórum Régiófejlesztési Központ kidolgozta első szolgáltatáscsomagját, mely a társadalmi/környezeti hatást finanszírozó egyéneket, kis- és középvállalkozásokat, valamint a helyi és regionális önkormányzatokat célozza. Szolgáltatáscsomagunknak a SIGNIFINANCE nevet adtuk, melynek céljai az inspiráció, közösségépítés, és piaci alapú szolgáltatások nyújtása.

Inspirálni fogunk egyéneket, kis- és középvállalkozókat, valamint önkormányzatokat, hogy pénzügyi erőforrásaik elosztásáról hatásorientáltan döntsenek, valamint a nagyobb volumenű projektek finanszírozása érdekében együttműködjenek. Ebbe a csomagba tartozik a 2023-ban indított Felvidéki zebra podcast, mely a dél-szlovákiai magyar társadalmat célozza társadalmi/környezeti témákban, és melyben a Signifinance témák is helyet kapnak, valamint a téma megjelenítése a Fórum Intézet különböző online és offline platformjain és eseményein, például a 2023 novemberére tervezett civil konferencia keretében.

A közösségépítést több szinten tervezzük, elsősorban a szlovákiai magyar társadalmi/környezeti hatást finanszírozók összekapcsolásával Dél-Szlovákiában. Ebben a közösségben rendszeresen találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek és fejlődhetnek. Ezt a regionális közösséget összekötjük a már működő szlovák és magyarországi közösségekkel. Ezen a téren partnerséget építünk a Pontis Alapítvány Impact Talks programjával, valamint továbbra is együttműködünk a magyarországi Fruit of Care projektpartnerrel, valamint a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-val, akik nagyon hasonló célcsoportokkal és célokért dolgoznak, mint a Fórum Régiófejlesztési Központ.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.