A projektről

A Focus on Impact projekt célja egy innovatív szolgáltatáscsomag megalkotása szlovákiai és magyarországi, valamint nemzetközi szakértők bevonásával, tapasztalatcseréjével és összekapcsolásával. A projekt fókuszában a társadalmi hatású befektetések állnak, ugyanakkor a 2022. szeptemberi induláskor döntés született arról, hogy ennek értelmezését kibővítjük több szempontból is. Egyrészt a vállalatok és a társadalmi misszióval bíró szervezetek (társadalmi vállalkozások és civilek) közötti, nem csak finanszírozási, hanem sokszínű, többfókuszú, erőforrás-megosztó együttműködések elősegítése válik átfogó, közös célunkká. Másrészt a projekt impact (hatás) fókuszát a fenntarthatósági trendhez kívánjuk kötni, ugyanis meggyőződésünk, hogy az egyre erősödő ESG szabályozások és a jelentéstételi/minősítési keretrendszerek lehetőséget teremtenek az érintettek számára, a társadalmi és környezeti hatásgenerálás új szintjének elérésén, szektorokon átívelő kooperációkon keresztül.

A projekt során az volt a célunk, hogy feltérképezzük azokat a kulcsterületeket, amelyek a terület fejlődéséhez nélkülözhetetlenek. A feltérképezés első lépéseként fókuszcsoportokat szerveztünk Magyarországon és Szlovákiában, amelyekbe a fenntarthatóság és társadalmi hatásgenerálás, céges felelősségvállalás hazai és nemzetközi területen is aktív szereplőit hívtuk el. A beszélgetések során azonban nem csak a fenntarthatóság térképét rajzoltuk fel, megismerve a legfontosabb szereplőket és eszközöket, hanem a közös értékeket és a legfontosabb hiány területeket is feltérképeztük. Ezek közül az egyik legfontosabb a közösség hiánya volt, amely akadályozza újabb együttműködések kialakulását, új eszközök és módszerek, illetve jógyakorlatok megismerését, illetve egy közös, szektorokon átívelő nyelvezet kialakulását is.

Mindezek alapján a Focus on Impact projekt elsődleges céljává a fenntarthatóság, vagy más néven pozitív és fenntartható társadalmi/környezeti hatásgenerálás elősegítése vált, szektorokon átívelő módon, különös tekintettel a vállalati és a társadalmi fókuszú szervezetek együttműködésének támogatására Magyarországon, valamint az egyéni és családi erőforrásokkal gazdálkodó (társadalmi célú) befektetők hatásfókuszú döntéshozatalára és közösségépítésére Szlovákiában. A projekt eredményeként létrejött a jelen weboldal, ahol bemutatjuk a fenntartható társadalmi/környezeti hatásgenerálás (ökoszisztéma) térképét, amely segít a különböző szereplőknek saját szerepük felismerésében, azonosításában, további érintettek meghatározásában, emellett pedig konkrét, működő jógyakorlatok, eszközök és módszertanok megismerésében.

A honlapon továbbá hatásgenerálás szempontjából kiemelten fontos kulcsterületekhez kapcsolódó szolgáltatásokat mutatunk be, amelyek a jelenlegi érettségi szinten segítenek az oldalra látogató szereplőknek abban, hogy belépjenek a fenntarthatóság irányában elkötelezettek közösségébe, azáltal, hogy saját területükön, a rendelkezésükre álló erőforrások felhasználásával olyan programokat valósítanak meg, illetve olyan eszközöket, módszereket adaptálnak, melyek egyértelműen képesek pozitív hatás generálására, a fenntarthatósági törekvések támogatására.

A célunk tehát, hogy a fenntarthatósági szemléletmód elterjedéséhez járuljunk hozzá, megszólítva azokat a szereplőket, akik meghatározó jelentőségűek abban, hogy a társadalmi és környezeti felelősségvállalás általános gyakorlattá váljon a gazdasági életben, ill. az állami szerepvállalásban egyaránt. Ilyen szereplők a civil és nonprofit szervezetek, a társadalmi vállalkozások és a társadalmi innovációval foglalkozók, akik számára a fenntarthatósági szemléletmód fősodorba kerülése lehetőséget jelent értékeik, eredményeik és tudásuk szélesebb körben való alkalmazására. Számukra elsősorban kapcsolódási pontokat és hálózatépítési lehetőséget szeretnénk adni, illletve egy platformot, ahol saját szolgáltatásaik és megoldásaik fejlesztését és értékesítését végezhetik.

Célunk és feladatunk helyi közösségek és önkormányzatok megszólítása, szerepük és feladataik azonosításával, hatásgeneráló tevékenységük tudatosításával és láthatóvá tételével.

A fenntarthatósági területen dolgozó, gyakran nagyvállalati háttérrel bíró, sokszínű szakértői kört is szeretnénk megszólítani. Ők azok, akik komoly gyakorlattal bírnak és a leginkább tisztában vannak a legújabb trendekkel, komoly tapasztalattal bírnak a fenntarthatóság megannyi területén. Legyen az jelentéstétel, audit, kommunikáció, közösségi programok, munkavállalói brandépítés, környezetvédelmi, vagy társadalmi programok megvalósítása és megannyi, a fenntarthatósághoz kapcsolódó terület. Számukra a platform lehetővé teszi, hogy szakmai fejlődésüket és eredményeiket kommunikálják, valamint tudásukat és ötleteiket új projektek generálásával és adaptálásával a szervezeti kereteken túllépve, még szélesebb körben és hatással tudják felhasználni.    

Nem utolsó sorban az oldal, a térkép és a kialakított szolgáltatások irányvonalat, eszközöket és kapcsolati lehetőségeket kínálnak azoknak az egyéneknek és szervezeteknek, akik a társadalmi/környezeti hatásgeneráló tevékenységeket, szervezeteket és intézményeket finanszírozzák, vagy ezt tervezik. Meggyőződésünk, hogy pénzügyi erőforrásaik tudatos és gyakran együttes felhasználásával az elért társadalmi/környezeti hatásuk hatványozottan növekedhet.

A projektet az Európai Unió ERASMUS+  Kis léptékű partnerségek programja támogatta. Szerződésszám: 2022-1-SK01-KA210-ADU-000082682 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.